• Seuraavat tilaisuudet - kommande evenemang
  • Tue kampanjaani - Stöd min kampanj
  • Vihreät De Gröna
  • Vihreä Uusimaa

Archive for december, 2012

Bravo, Lojo!

Posted by essen on december 18th, 2012

(publicerad som kolumn i Västra Nylands MiN-bilaga) På senare tid har åtminstone två goda nyheter hörts från Lojo. För det första beslöt det nya fullmäktige för Stor-Lojo – som ju undantagsvis tillträdde genast efter valet och inte vid årsskiftet vilket är det normala – att staden fortsätter som frivilligt tvåspråkig kommun i åtminstone tio år […]