• Seuraavat tilaisuudet - kommande evenemang
  • Tue kampanjaani - Stöd min kampanj
  • Vihreät De Gröna
  • Vihreä Uusimaa

1) En till alla medborgare betald grundinkomst skulle förenkla det nuvarande splittrade socialskyddssystemet och onödiggöra behovsprövningen i de flesta fallen. Risken att bli utanför systemet, förbises och marginaliseras skulle minska drastiskt.

2) Det skulle alltid löna sig att ta emot ett jobb. Inga flitfällor; inget behov att fundera vad man eventuellt förlorar om man tar emot ett arbete, må sedan vara heltid, deltid, viss tid, säsongarbete eller två dagar per vecka.

3) Den starka stigmatiseringen som arbetslöshet innebär i vårt land skulle minska. Då alternativa arbetsförhållanden både erbjuds och tas emot blir arbetsmarknaden mera flexibel, men inte på arbetstagarnas bekostnad.

4) Den skarpa indelningen mellan dem som jobbar 9-17 och dem som inte alls har något arbete skulle försvinna. Detta skulle öppna nya möjligheter för att förena familjeliv och arbete, för skräddarsydda arbetsförhållanden och för frivilligarbete inom tredje sektorn.

5) Förändringen skulle vara kostnadsneutral, då den å ena sidan skulle minska på den byråkrati som nu behövs för att distribuera inkomstöverföringar och samtidigt å andra sidan skulle ha en gynnsam effekt för arbetsmarknaden.

6) Företagsamheten skulle blomstra. Vi har fortfarande förhållandevis få mindre företag i Finland jämfört med övriga OECD-länder. Det beror bland annat på att företagandet inte uppfattas som en naturlig förlängning på skolutbildningen och att företagarnas socialskydd är rätt obefintligt.

7) Inbesparingar skulle också uppnås inom social-, mental- och rusvård då stämpeln ”arbetslös” skulle blekna hos hundratusentals finländare. Många definierar sig via sitt jobb i dagens Finland. Grundinkomsten skulle göra allt arbete värdefullt, också tillfälligt arbete, frivilliginsatser och föreningsverksamhet. Tröskeln att bli egenföretagare skulle sjunka, skammen kopplad till sociala stöd skulle försvinna helt.

8) Systemet skulle i praktiken innebära en inkomstöverföring till tredje sektorn, samhälleliga och sociala företag, föreningar, kultur och skapande. Detta i sin tur är investeringar i gemenskap, trivsel, välmående och förebyggande arbete.

9) Finland skulle kunna vara föregångare och visa gott exempel till övriga länder. Vår konstitution, som garanterar allmän och lika rösträtt, hör till de äldsta i världen och vårt skolsystem har fått internationell uppmärksamhet. Ändå ”försvinner” alltför många efter att de gått ut grundskolan. Genom ett nytt synsätt kan vi skapa en atmosfär av medborgaraktivitet, företagsamhet och innovationer – som förebild för andra.

10) Samhället skulle bli mera rättvist, förutsägbart och begripligt.

För mera info, se:

http://perustulo.org/pa-svenska/vanliga-fragor/

Samtidigt kan du passa på att underteckna medborgarinitiativet för grundinkomst (eller basinkomst, som det också kallas). Jag har redan gjort det.

Something to say?