• Seuraavat tilaisuudet - kommande evenemang
  • Tue kampanjaani - Stöd min kampanj
  • Vihreät De Gröna
  • Vihreä Uusimaa

Blogi - Blog

(Mielipidekirjoitus HeSa:iin, ei julkaistu)

Kuntiin on saapunut lausuntopyyntö hallituksen kuntauudistuksesta. Kunnissa – osittain vastavalitut ja kokemattomat – luottamushenkilöt ottavat kantaa lakiluonnokseen, prosessiin ja aikatauluun. Nämä ovat suuria ja vaikeita asioita uuden valtuutetun hahmotettavaksi.

Mutta eipä näytä kokemuskaan auttavan silloin, kun maan hallituksen sisällä käydään arvovaltataistelua – päin vastoin. Ministerit eivät ole päässeet yksimielisyyteen esimerkiksi sairaanhoidon järjestämisalueen ihannekoosta ja kokeneet poliitikot eivät voi olla sortumatta politikointiin edes silloin kun maan historian suurin kuntaremontti on käsillä.

Muutamasta asiasta vallitsee jonkin asteinen yksimielisyys. Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito halutaan lähemmäksi toisiaan, sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen monikanavaisuutta halutaan vähentää ja nämä uudet järjestäjätahot ovat kokoluokkaa 100.000 – 200.000 asukasta. Harva kuitenkaan haluaa sen kokoisia kuntia koko maahan. Mistä sitten kiikastaa? Hallitusohjelma lähtee siitä, että kunnista muodostetaan niin suuria ja vahvoja että voivat hoitaa sote-palvelunsa itse. Niin kauan kuin
hallitus ei myönnä itselleen että yhtälö ei toimi, on lopputuloksena joko ylisuuria kuntia tai liian pieniä sote-alueita.

Kuntauudistuksesta on muodostumassa istuvalle hallitukselle niin suuri arvovaltakysymys, että mieluummin viedään läpi huono tai keskeneräinen uudistus kuin että annettaisiin seuraavan hallituksen jatkaa siitä mihin on päästy. Neljän vuoden sykleissä ajattelu on vastuutonta ja vaarallista etenkin silloin, kun puolet ajasta on hukattu hallituksen sisäisiin
kiistoihin. Hallituksen sisällä ei edelleenkään ole päästy yksimielisyyteen siitä, uudistetaanko kuntakenttä ennen kun toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon täysremontti vai päin vastoin. Kuntapäättäjät ovat kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien kissanhännänvedon panttivankeina.

Uudenmaan Vihreät ovat erityisen huolissaan niistä kunnista jotka jäävät tulevan metropolihallinnon ulkopuolelle. Sote- ja muiden laajempaa tarkastelua vaativien kysymysten nostaminen kuntatason yläpuolelle, eli selkeästi kolmiportainen hallinto, avaisi umpisolmun järkevällä tavalla. Sellaista ei nykyinen hallitus kuitenkaan halua muualle kuin ehkä pääkaupunkiseudulle. Kuntarakenteen ja soteuudistuksen käsittely toisistaan erillään ei voi onnistua. Nämä kysymykset tulee ratkaista yhdessä ja viedä uudistukset samanaikaisesti loppuun asti turhan jahkailun sijaan.

Bravo, Lojo!

Posted by essen on december 18th, 2012

(publicerad som kolumn i Västra Nylands MiN-bilaga)

På senare tid har åtminstone två goda nyheter hörts från Lojo. För det första beslöt det nya fullmäktige för Stor-Lojo – som ju undantagsvis tillträdde genast efter valet och inte vid årsskiftet vilket är det normala – att staden fortsätter som frivilligt tvåspråkig kommun i åtminstone tio år till. Varken andelen eller det absoluta antalet svenskspråkiga överskrider gränsen för att Lojo enligt lagen skulle vara en tvåspråkig stad, men sedan Lojo landskommun och stad gick ihop år 1997 har staden varit frivilligt tvåspråkig, som enda kommun i hela Finland.

Nu beslöt man alltså om en fortsättning på detta arrangemang, med en överväldigande majoritet bakom beslutet. Den enda grupp som motsatte sig var, föga överraskande, Sannfinländarna. I de andra grupperna varierade motiveringarna, men de allra flesta kunde se tvåspråkigheten som ett egenvärde, som nånting staden kan ha både nytta och glädje av.

Under debatten seglade frågan om tvåspråkiga vägnamnsskyltar också upp. Jag kan inte begripa varför man i Karislojo eller Nummi-Pusula, områden där det aldrig tidigare behövts svenska vägnamn plötsligt skulle behöva sådana. Att envisas om det ger bara vapen i hand åt dem som vill kritisera tvåspråkigheten. Nu verkar det som om språklagen också skulle uppdateras på den punkten och ge mera utrymme för sunt förnuft. Jag föreslår att Lojo väntar på besked innan skyltarna byts ut.

Den andra goda nyheten jag fastnade för var stadsdirektör Simo Juvas tydliga önskan att Lojo nu ska se om sitt hus och inte inleda nya fusionsdiskussioner, åtminstone på ett par år. Det är en lättnad för tjänsteinnehavare och beslutsfattare på båda sidor om gränsen, som nu vet vad de har att lägga sina krafter på den närmaste tiden.

Kommunalvalet i Sjundeå, där den fortsatta relationen till Lojo bildade en skarp frontlinje och till och med delade partier, vaskade fram ett fullmäktige med en knapp majoritet för de Lojotillvända. Dessa 14 fullmäktigeledamöter har också på något osannolikt sätt funnit varandra i förhandlingarna om hur förtroendeposterna fördelas efter årsskiftet. Denna brokiga skara av allt från vänstern till sannfinländare har väldigt få gemensamma politiska mål. Till och med i hur man förhåller sig till lojofrågan syns en bred skala av nyanser.

Till min glädje har jag hör flera av dessa 14 uttala sig om att man nu måste se vad regeringens kommunrunda egentligen innebär och ta time out tills vi har klara besked från statsmakten. Lustigt nog var detta exakt den linje som enade den förra ”grupp 14″, med andra ord oss som lade krokben för att Sjundeå skulle gå ihop med Lojo nu vid årsskiftet.

Regeringen är fortfarande oense om huruvida kommunfältet reformeras först eller om en omfattande social- och hälsovårdsreform får förtur. Jag hoppas att regeringens interna maktkamp resulterar i att social- och hälsovården lyfts upp på en regional nivå och att den ganska konstgjorda indelningen mellan bashälsovård och specialsjukvård suddas ut. Det skulle göra de flesta kommunsammanslagningar i Nyland onödiga. De uppgifter som då skulle kvarstå för kommunerna skulle i många fall skötas bättre i mindre enheter.

Låt oss sköta gemensamma frågor gemensamt och avgöra lokala ärenden lokalt.

Maalissa – i mål!

Posted by essen on april 16th, 2011

Kaikki Uudenmaan kunnat juostu läpi! Alla kommuner i Nyland besökta till fots, sista etappen slutade i Ingå

Bild0039.jpg

Loppukiri – Slutspurt

Posted by essen on april 16th, 2011

Vaalikiireiden ja juoksemisen lomassa en ole päivittänyt tätä blogia kovin ahkersti, pahoittelen. Viereistä ”Running 4 Parliament” -logoa klikkaamalla näkee miten juoksu on edennyt. Tänään juostaan viimeinen etappi ja haluankin kiittää kaikkia jotka ovat minua auttaneet ja kannustaneet matkan varrella! Kierros on ollut todella antoista. Olen tavannut fantastisia ihmisiä, nähnyt upeita maisemia kuohuvine koskineen ja oppinut paljon uutta Uudestamaasta. Kiitos kaikista tsemppauksista, huomenna äänestämään!

Tyvärr har jag inte haft tid att uppdatera denna blogg så ofta som jag hade önskat. Via länken till vänster, ”Running 4 Parliament”, kan du se hur turen avancerat. Nyland är fint och invånarna fantastiska, jag vill rikta ett tack till alla som hjälpt och uppmuntrat mig på vägen! I morgon röstar vi om Finlands framtid!!

Bild0033.jpg

Kesäaikaan auringonpaisteessa

Posted by essen on mars 27th, 2011

Etappi: Karkkila – Vihtijärvi

Vihdoinkin, viruksen aiheuttaman kuuden viikon tauon jälkeen, pääsin jatkamaan Uudenmaan läpijuoksuani! Aloitin samasta paikasta mihin viimeksi jäin, eli Karkkilan Kansantalolta.

Kansantalo.jpg

Täällä käytiin 13. helmikuuta hieno keskustelu Pekka Haaviston ja paikallisen ehdokkaan Anu Frosteruksen kanssa (kts aikaisempi merkintä tässä blogissa). Tämän päivän juoksu kulki muuten viehättävän Haaviston kylän kautta.

Juoksu kulki yllättävän hyvin, ottaen huomioon edeltänyt pitkä tauko. Alussa oli mukavasti kevyen liikenteen väyliä, myöhemmin hyvää kuivaa asvalttia ja paikoin jopa sorapiennar oli juoksukelpoista. Aurinko paistoi, lämpötila n. 30 astetta korkeampi kuin viime kerralla, siirryttinhän tänään kesäaikaan :)

Tämänkertainen osuus päättyi Vihtijärven Syökerin Tuvalle Vihdissä. Sieltä jatketaan ensi viikolla, tervetuloa mukaan lenkille!

Brax i Klövskog: satsningar på spårtrafik, nu!

Posted by essen on mars 17th, 2011

På grund av ett envist influensavirus har jag inte kunnat löpa vidare på min Tour de Nyland på flera veckor nu. Enligt min ursprungliga tidtabell borde jag ha varit långt österut redan, men det kan inte hjälpas. Får väl lov att sätta in en ordentlig slutspurt bara jag blir frisk :)

I dag delog jag i en valtillställning i Klövskog, den sydligaste tätorten i trepolskommunen Nurmijärvi. I det hemtrevliga kaféet Kotokahvila diskuterades mest trafikfrågor. De lokala gröna politikerna Tarja Haaranen och Päivi Meros (riksdagskandidat också hon) var besvikna över att Nurmijärvi kommun inte i det här skedet vill gå med i Helsingforsregionens Trafik HRT, vilket De Gröna jobbat hårt för. Tanken är att man skulle kunna få smidigare anslutningstrafik till Sjöskog då Ringbanan blir färdig. På sikt vill man också ha ett stickspår till Klövskog.

I diskussionen deltog också justitieminister Tuija Brax, som ju i detta val ställer upp i Nyland. Brax har redan tidigare fört fram tankar om miljardsatsningar på bannätet genom att sälja ut en del av statens andelar i icke-strategiska bolag och omplacera medlen till investeringar i infrastruktur.

keskustelua.jpg

Tuija Brax (tv), lokala aktiva, Päivi Meros (th).

Vi tre nyländska kandidater skrev en gemensam kommuniké om spårtrafiken i allmänhet och i Nyland i synnerhet:

Oikeusministeri Tuija Brax Klaukkalassa:
RATAINVESTOINTEIHIN KUNNOLLINEN TASONKOROTUS ENSI VAALIKAUDELLA

Vihreät haluavat nostaa ratainvestoinnit ulos budjettiraameista, varmistaa raideverkoston pitkäjänteisen suunnittelun ja riittävän rahoituksen. Oikeusministeri Tuija Brax on valmis luopumaan osasta valtion omistamista yrityksistä jotta rahat voitaisiin investoida infrahankkeisiin.

- Tulevalla hallituskaudella on tehtävä ratainvestointeihin kunnollinen tasonnosto. Ratahankkeille täytyy muodostaa oma, usean miljardin suuruinen rahastonsa esimerkiksi myymällä valtion muuta omaisuutta, Brax sanoi puhuessaan torstaina Klaukkalassa.

Paikallinen vihreä vaikuttaja Päivi Meros näkee mahdollisuuksia aikaistaa tähän asti kaukaisessa tulevaisuudessa häämöttäneitä hankkeita.

- Nurmijärven kuntalaisille tärkeää Klaukkalan ratahanketta on joudutettava. Tämä saavutetaan Vihreiden vaatiman raideliikenteen kehittämisen kautta, sanoi Meros.

Vihreiden puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, siuntiolainen Kristian von Essen on myös tyytyväinen Vihreiden kunnianhimoiseen rataohjelmaan.

- Esimerkiksi läntisellä Uudellamaalla käydään kovaa köydenvetoa Rantaradan parantamisen ja uuden ESA-radan välillä. Mielestäni on ilmiselvää että molempia tarvitaan. Jos rataverkostolle olisi jaossa muutakin kuin niukkuutta, eivät eri radat kilpailisi vähistä rahoista vaan voisi olla useita samanaikaisia hankkeita, huomautti von Essen.

Tuija Brax, Päivi Meros ja Kristian von Essen puhuivat Nurmijärven Vihreiden järjestämässä vaalitilaisuudessa Klaukkalassa torstaina 17.3.2011. Kaikki kolme ovat eduskuntavaaliehdokkaita Uudellamaalla.

Lisätiedot Vihreiden ratapaketista täältä.

http://www.vihreat.fi/node/6048

kristian3 Klaukkala.jpg

Tyhjät liiketilat puhuttivat Karkkilassa

Posted by essen on februari 16th, 2011

Etappi: Pusula – Karkkila

Sunnuntaina 13. helmikuuta jatkoin juoksuani Pusulan Hyönölästä kohti Karkkilaa. Pakkasta oli -25 astetta ja varjossa oli todella kylmä. Aurinko paistoi kuitenkin hetkittäin oikein mukavasti, joten matkanteko oli nautinnollista. Minulta on kysytty jo useita kertoja liukkaudesta, tyyliin ”eikö ole hankala juosta jäisillä teillä?”, mutta kun on näin kylmä tossu pitää yllättävän hyvin.

Perillä Karkkilassa oli paikallisten Vihreiden järjestämä keskustelutilaisuus johon oli kutsuttu Pekka Haavisto.

pekka_puhekuva_240px[1].jpg

Paikallinen ehdokas Anu Frosterus puhui Karkkilan terveydenhuollon haasteista ja Haavisto Pohjois-Afrikan tilanteesta, tulevista vaaleista sekä työllisyydestä. Haavisto oli kiinnittänyt huomiota siihen että Karkkilan raitilla on paljon tyhjiä liiketiloja.

Yhdessä yleisön kanssa mietittiin keinoja laman taittamiseksi ja saimme kuulla Karkkilan kaupungin hankkeista sekä paikallisesta aktiivisesta yrittäjäyhdistyksestä. Karkkilan tilaisuus oli lämminhenkinen ja rakentava.

Minister Sinnemäki goes Kasvihuoneilmiö

Posted by essen on februari 6th, 2011

Etapp: Kasvihuoneilmiö – Nummi – Pusula

Suomeksi: lehdistötiedote + kuvia Kasvihuoneilmiön tapahtumasivulla, här finns en hel del bilder från tillställningen.

Valtillställningen i Kasvihuoneilmiö var välbesökt. Till min stora glädje deltog journalisten och vetenskapsredaktören Pasi Toiviainen, som specialiserat sig på klimatförändringen. Med tanke på platsen vi valt (”Växthuseffekten”) kunde det inte ha passat bättre! Som extra grädde på moset blev Pasis kandidatur, han ställer liksom jag upp för De Gröna i Nyland, offentliggjord i måndags.

Men stjärnan var naturligtvis arbetsminister Sinnemäki, allas vår Anni. Hon svarade klokt och empatiskt på de många frågorna som publiken ställde. säkert hade det funnits ännu flera frågor, men tidtabellen var stram och ministerbilen väntade utanför. Anni var på väg direkt till flygfältet och sedan till Turkiet för att träffa sin kollega, den turkiska arbetsministern.

Diskussionen kretsade kring arbete, energifrågor, kommunalpolitik, miljöfrågor och naturligtvis klimatförändringen.

Kasvi 6.jpg

Från vänster: Pasi Toiviainen, Anni Sinnemäki, Kristian von Essen, publik & press. I grön väst med ryggen mot kameran Anu Frosterus, grön kandidat från Högfors.

Ett stort tack till Kasvihuoneilmiös ägare Elisa Palonen för visad gästfrihet och hjälpsamhet och till Tapani Ruohonen som tog bilderna!

Från Kasvihuoneilmiö sprang jag via Nummi mot Pusula. Mot slutet fick jag kramp i min ena vadmuskel och fick lov att avbryta färden i Hyönölä, 3 km väster om Pusula. Härifrån fortsätter färden redan om en vecka!

Pusula 3 km.jpg

Sää suosi juoksijoita

Posted by essen on januari 15th, 2011

Etappi: Karjalohja – Sammatti – Nummi

Vuosi vaihtui ja matka jatkui. Karjalohjalta juostiin Sammatin kautta kohti Nummi-Pusulaa. Matkaa oli mukava taittaa aurinkoisessa pikkupakkasessa, olihan minulla ensimmäistä kertaa seuraa koko matkan ajan. Kiitokset Ristolle ja Tatulle avusta ja juttuseurasta!

Lähdimme juoksemaan Karjalohjan Unkan baarin pihasta. Sammatin viehättävän taajaman jälkeen jatkoimme suoraan pohjoiseen, määränpäänä Nummen länsipuolella sijaitseva kahvila-ravintola-sisustustavaratalo-diverssikauppa Kasvihuoneilmiö.

Mukavan talvilenkin jälkeen Kasvihuoneilmiön päivän keitto ja kuuma kahvi maistuivat taivaalliselta! Keittoa syödessä kypsyi ajatus järjestää vaalitilaisuus tässä mahtavan erikoisessa ympäristössä. Nimi sopii erinomaisesti keskustelulle, onhan kasvihuoneilmiö eli ilmastonmuutos tärkeimpiä vaaliteemojamme. Tähän palataan!

Kasvi 5.jpg

Kuva otettu sisustustavaratalo Kasvihuoneilmiön pihassa.

Debatt om kommunsammanslagningar i Karislojo

Posted by essen on december 19th, 2010

Etapp: Fiskars – Karislojo

Glädjande många dök upp då tre av oss gröna kandidater; Paula Nordström (Lojo), Ana Maria Gutierrez Sorainen (Nummi-Pusula) och jag ordnade en diskussion om kommunsammanslagningar på Unkan Baari i Karislojo. Vi hade en liten annons i Ykkössanomat på torsdag och några av lokaltidningarna uppmärksammade med små puffar.

Debatten var livlig och konstruktiv. Karislojo har redan fattat beslut om fusion med Lojo om ett drygt år, Nummi-Pusula och Sjundeå inleder förhandlingar efter årsskiftet. Få se vad Ingå besluter i frågan.

132014_175335535821202_162828300405259_430929_888910_o.jpg

Från vänster: Paula Nordström, Kristian von Essen, Ana Maria Gutierrez Sorainen

Jag kom till evenemanget löpande från Fiskars, där ju förra etappen slutade. En aning blåsigt och halt på vägen, men i övrigt njutbart. Fantastiska landskap, Karislojo är vackert!